Infolinka

+420 602 34 16 16

Naši zaměstnanci
se vzdělávají za podpory:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Partner pro vzdělávání

1. VOX a.s - partner pro vzdělávání

Zakládání firem

Od 1.1.2014 je možné založit s.r.o. již se základním kapitálem 1 Kč. To je určitě velmi přínosný krok, který konečně odbourá bariéru vstupního vkladu ve výši 200 tisíc korun. Právě základní kapitál byl pro většinu menších živnostníků hlavní překážkou při založení s.r.o. Samozřejmě k založení s.r.o. je třeba řady zákonných náležitostí v podobě zakladatelských listin,  formulářů a potvrzení, které budou vyžadovat váš čas. Pomůžeme vám se získáním a přípravou všech těchto náležitostí za zlomek běžných nákladů a v nejkratší možné době.

 

Pomoc při zakládání firem zahrnuje:

  • přípravu zakladatelských listin společnosti a potřebných plných mocí
  • zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registraci nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním