Infolinka

+420 602 34 16 16

Naši zaměstnanci
se vzdělávají za podpory:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Partner pro vzdělávání

1. VOX a.s - partner pro vzdělávání

Daňový kalendář 2016

Leden 2016

Pondělí 11.1.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu).

Středa 20.1.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Pojistné
  Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření.

Pondělí 25.1.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec.
 • Daň z přidané hodnoty
  Výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za prosinec 2015.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok).

Únor 2016

Pondělí 1.2.

 • Biopaliva
  Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb..
 • Daň silniční
  Daňové přiznání a daň za rok 2015.
 • Daň z nemovitých věcí
  Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016.
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015.

Úterý 9.2.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu).

Pondělí 15.2.

 • Daň z příjmů
  Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015.
 • Daň z příjmů
  Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně.

Pondělí 22.2.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Středa 24.2.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu).

Čtvrtek 25.2.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za leden 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za leden 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za leden 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za leden 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok).

Pondělí 29.2.

 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016.

Březen 2016

Úterý 1.3.

 • Daň z příjmů
  Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015.
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
  Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015.

Pátek 11.3.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Úterý 15.3.

 • Daň z příjmů
  Čtvrtletní záloha na daň.
 • Daň z příjmů
  Podání oznámení platebního zprostředkovatele.

Pondělí 21.3.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Daň z příjmů
  Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015.

Pátek 25.3.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za únor 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za únor 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za únor 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za únor 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok).

Úterý 29.3.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu).

Čtvrtek 31.3.

 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016.

Duben 2016

Pátek 1.4.

 • Daň z příjmů
  Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015.
 • Daň z příjmů
  Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.
 • Pojistné
  Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám.
 • Pojistné
  Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015.

Pondělí 11.4.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pátek 15.4.

 • Daň silniční
  Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016.

Středa 20.4.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň k MOSS.
 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
  Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016.

Pondělí 25.4.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za březen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok).

Květen 2016

Pondělí 2.5.

 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016.

Úterý 10.5.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pátek 20.5.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost.

Středa 25.5.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za duben 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za duben 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za duben 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za duben 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok).

Úterý 31.5.

 • Daň z nemovitých věcí
  Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně).
 • Daň z nemovitých věcí
  Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016.

Červen 2016

Čtvrtek 9.6.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Středa 15.6.

 • Daň z příjmů
  Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.

Pondělí 20.6.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pátek 24.6.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu).

Pondělí 27.6.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za květen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za květen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za květen 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za květen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok).

Čtvrtek 30.6.

 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016.

Červenec 2016

Pátek 1.7.

 • Daň z příjmů
  Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.
 • Pojistné
  Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce.

Pondělí 11.7.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pátek 15.7.

 • Daň silniční
  Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016.

Středa 20.7.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň k MOSS.
 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
  Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016.

Pondělí 25.7.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za červen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok).

Srpen 2016

Pondělí 1.8.

 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016.

Úterý 9.8.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pondělí 22.8.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Čtvrtek 25.8.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za červenec 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za červenec 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za červenec 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za červenec 2015.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok).

Středa 31.8.

 • Daň z nemovitých věcí
  Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč).
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016.
 • Pojistné
  Konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných).

Září 2016

Pátek 9.9.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtvrtek 15.9.

 • Daň z příjmů
  Čtvrtletní záloha na daň.

Úterý 20.9.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pondělí 26.9.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za srpen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za srpen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za srpen 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za srpen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok).

Pátek 30.9.

 • Daň z přidané hodnoty
  Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH.
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016.

Říjen 2016

Pondělí 10.10.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pondělí 17.10.

 • Daň silniční
  Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016.

Čtvrtek 20.10.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň k MOSS.
 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
  Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016.

Úterý 25.10.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za září 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok).

Pondělí 31.10.

 • Daň z přidané hodnoty
  Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace.
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016.

Listopad 2016

Středa 9.11.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Pondělí 21.11.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pátek 25.11.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za říjen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za říjen 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za říjen 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za říjen 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok).
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu).

Středa 30.11.

 • Daň z nemovitých věcí
  Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč).
 • Daň z příjmů
  Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016.

Prosinec 2016

Pondělí 12.12.

 • Spotřební daň
  Splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtvrtek 15.12.

 • Daň silniční
  Záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %.
 • Daň z příjmů
  Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.

Úterý 20.12.

 • Daň z příjmů
  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Úterý 27.12.

 • Daň z přidané hodnoty
  Daňové přiznání a daň za listopad 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Souhrnné hlášení za listopad 2016.
 • Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení za listopad 2016.
 • Energetické daně
  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016.
 • Spotřební daň
  Splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání za listopad 2016.
 • Spotřební daň
  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok).